Träffar man green med en hög bollbana blir det allt som oftast ett nedslagsmärke i greenen. Genom att laga sitt nedslagsmärke gör man det inte bara trevligare mot de spelarna som kommer bakom en, utan man skonar även greenerna från att dra på sig några större skador under vinterhalvåret.

Laga nedslagsmärket genom att trycka ner spetsen på greenlagaren just utanför märket och bryt sedan övre delen av greenlagaren i riktning mot märket. Vrid lite på greenlagaren då du bryter så får du bästa resultatet. Bryt runt märket, från minst 4 håll, så att nytt gräs täcker fläcken. Tryck sedan till med bladet på puttern så att gräsytan blir jämn.

Det är viktigt att du lagar ditt nedslagsmärke, men även att du lagar de nedslagsmärken som tidigare spelare glömt av att laga. På så sätt blir det enklare för de greenkeepers på banan att hålla banan i toppskick.

Kommentera