För att garantera en lång livslängd på sina wedgar, samt klubbor, är det viktigt att man sköter om dem på ett bra sätt.

Läs gärna Blogginlägget om hur många wedgar man ska ha i bagen genom att följa länken.

När det kommer till wedgeslag är det just längdkontroll och backspin man är ute efter. Ju bättre längdkontroll man kan ha, desto fler slag kan man tjäna på sin runda. En putt på 5 meter är alltid svårare att få i hålet än en putt på 1 meter.

En viktig faktor till att ha en konstant längdkontroll på sina wedgar är att bibehålla sina skåror så rena som möjligt. Rena skåror gör att backspinnen blir nästintill den samma vid varje wedge vilket resulterar i att bollflykten blir den samma. En konstant bollflykt gör det enklare för spelaren att kontrollera slaget.

Det finns flera sätt att göra rent skårorna på ens wedge, men resultatet blir alltid den samma.

Enklaste sättet att göra rent dina skåror är att på valfritt sätt blöta ner klubbhuvudet, exempelvis med vatten. Därefter tar ni ett spetsigt föremål, förslagsvis en pegg, och drar igenom skårorna på klubban. Torka därefter av klubban med en handduk.

 

Kommentera